Spara 50% vid första året på webbhotell!

Importera en databas

Om du redan har en sida som du vill flytta över, detta fall en WordPress sida så behöver du importera dess databas. Oftast går det bra att importera denna via phpmyadmin men den har nämligen en ganska så stor begränsning – upload limit. Databas filerna får alltså inte vara över en viss storlek.

Så här kan du importera alla slags databas filer, stora som små. De kan vara flera GB stora och detta tillvägagångssätt kommer alltid att fungera.

Först behöver du öppna upp ett terminal fönster. Jag rekommenderar att du gör detta med SSH

Sedan behöver du navigera till där du har laddat upp din databas fil. Om du inte redan har laddat upp den så rekommenderar jag att du i FTP laddar upp den till din hem kategori, /home/användarnamn.

Navigera till din hemkatalog med hjälp av följande kommando: cd /home/användarnamn.

Väl där kan du lista alla filer med kommandot: ls -lh

Du importerar din databasfil med kommandot: mysql DBNAME < /path/to/sqlfile

Där DBNAME är en databas som du behöver att skapa om du inte redan har gjort så under Databases > MySQL Manager > Create Database

Kommandot i detta exemplet blev: mysql namn_databasnamn < /home/namn/sqlfil.sql

Var den här artikeln hjälpsam?

Tack för din feedback!