Integritetspolicy

HostUp Integritetspolicy

Tack för att du väljer att vara en del av vårt community på HostUp AB ("Företag", "vi", "oss", "vårt"). Vi åtar oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Kortfattat så följer vi svensk lagstiftning (GDPR och dataskyddslagen med mera). Om du har några frågor eller funderingar kring denna policy eller vår praxis när det gäller din personliga information, kontakta oss på [email protected]

När du besöker vår webbplats https://hostup.se ("Webbplatsen") och använder någon av våra tjänster ("Tjänsterna", inklusive webbplatsen), uppskattar vi att du litar på oss med din personliga information. Vi tar din integritet mycket seriöst. I denna integritetspolicy försöker vi på ett så tydligt sätt som möjligt förklara vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte håller med, avbryt användningen av våra tjänster omedelbart, och kontakta oss angående det så vi kan hitta en lösning som passar dig och ditt företag.

Denna integritetspolicy gäller all information som samlas in via våra tjänster (som, såsom beskrivs ovan, inkluderar vår webbplats), liksom alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Läs detta sekretessmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med den information som vi samlar in.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

3. KOMMER DIN INFORMATION DELAS MED NÅGON?

4. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

6. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRD INTERNATIONELLT?

7. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTSSIDOR?

8. HUR LÄNGE TILLHANDAHÅLLER VI DIN INFORMATION?

9. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

10. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDRERÅRINGAR?

11. VAD ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

12. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER SOM INTE SPÅR

13. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

15. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA OCH INSAMLAR FRÅN DIG?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar ut till oss

Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du ger oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig på webbplatsen, uttrycker intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatsen (till exempel genom att lägga upp en kommentar på vår blogg eller köper en av våra tjänster) eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Den personliga informationen som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och webbplatsen, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga informationen vi samlar in kan innehålla följande:

Personlig information som tillhandahålls av dig. Vi samlar in namn; telefonnummer; mejladresser; användarnamn; lösenord; kontaktinställningar; faktureringsadresser; betalkort / kreditkortsnummer; och annan liknande information.

Betalningsdata. Vi kan samla in nödvändiga uppgifter för att behandla din betalning om du gör en beställning, till exempel ditt kreditkortsnummer och säkerhetskoden som är kopplad till det. All betalningsinformation lagras av Stripe och PayPal. Du hittar deras länk(ar) för sekretesspolicy här:https://stripe.com/en-se/privacy och https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information samlas automatiskt in

Kort sagt: Viss information - som din IP-adress (Internet Protocol) och / eller webbläsares och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsar- och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.

Informationen vi samlar in inkluderar:

Loggnings- och användningsdata. Logg- och användningsuppgifter är service-, diagnostik-, användnings- och prestationsinformation som våra servrar automatiskt samlar in när du öppnar eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan denna loggdata innehålla din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet på webbplatsen (till exempel datum- / tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer, sökningar och andra åtgärder du vidtar, till exempel vilka funktioner du använder), enhetsinformation (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (kallas ibland "kraschdumpar") och hårdvaruinställningar).

Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, maskinvarumodell Internetleverantör och / eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfiguration information.

Platsdata. Vi samlar in information om var din enhet befinner sig. Denna information är inte exakt utan baseras endast på din IP adress. Vi behöver denna information för att förhindra bedrägerier när någon lägger en beställning och uppger sig vara från Sverige men kanske i själva verket befinner sig i Indien.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål baserat på legitima affärsintressen, fullgörandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och / eller ditt samtycke. Vi säljer aldrig din information till tredje part

Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för en rad olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett avtal med dig, med ditt samtycke, och / eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder vi följer bredvid varje syfte som anges nedan.

Vi använder informationen som vi samlar in eller tar emot:

För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto till oss till ett tredjepartskonto (till exempel ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi den information du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av kontot och inloggningsprocessen för utförandet av avtal.

För att publicrera omdömen. Vi publicerar ömdömen på vår webbplats som kan innehålla personlig information. Innan vi lägger ut ett omdöme kommer vi fråga om det är okej att använda ditt namn och omdömets innehåll. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt omdöme, vänligen kontakta oss på [email protected]p.se.

Begära feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår webbplats.

För att aktivera kommunikation mellan användare och användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare med varje användares samtycke.

För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera ditt konto och hålla det i funktionsdugligt skick.

För att uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att fullgöra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten via webbplatsen.

För att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.

För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.

För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, såsom dataanalys, identifiera användartrender, fastställa effektiviteten i våra kampanjkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår webbplats, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte associeras med enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information. Vi använder inte identifierbar personlig information utan ditt samtycke.

3. KOMMER DIN INFORMATION DELAS MED NÅGON?

Kort sagt: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att ge dig tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsskyldigheter.

Vi kan behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:

Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information för ett specifikt syfte.

Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.

Uppförande av ett kontrakt: Om vi har ingått ett avtal med dig kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.

Rättsliga skyldigheter: Vi kan avslöja din information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på en domstolsbeslut eller en stämning. Vi behöver alltid ett domstolsbeslut för att lämna ut din personliga information.

Viktiga intressen: Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder angående potentiella brott mot vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter, eller som bevis i rättstvister som vi är inblandade i.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om all fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer från tredje part. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för våra räkning och kräver åtkomst till sådan information för att göra det arbetet. Exempel är: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på webbplatsen, vilket gör det möjligt för dem att samla in uppgifter för våra räkning om hur du interagerar med vår webbplats över tid. Denna information kan bland annat användas för att analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll, sidor eller funktioner och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida inte det beskrivs i detta meddelande, delar vi inte, säljer, hyr eller handlar någon av dina uppgifter med tredje part för deras marknadsföringsändamål. Vi har kontrakt på plats med våra databehandlare, som är utformade för att skydda din personliga information. Detta innebär att de inte kan göra någonting med din personliga information om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte heller att dela din personliga information med någon organisation förutom oss. De förbinder sig också att skydda de uppgifter de innehar för våra räkning och att behålla den under den period vi instruerar.

Tredjepartsannonsörer. Vi kan använda tredjepartsannonsföretag för att visa annonser när du besöker eller använder webbplatsen. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår webbplats (er) och andra webbplatser som finns i webbkakor och annan spårningsteknik för att kunna tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig.

Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

4. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?

Kort sagt: Vi delar endast information med följande tredje parter.

Vi delar och avslöjar endast din information med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår datainsamling och bearbetning. Om vi har bearbetat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet nedan med titeln "HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?".

Annonsering, direktmarknadsföring och leadgenerering

Google AdSense

Faktura och fakturering

PayPal, Stripe and Klarna

Webb- och mobilanalys

Google Analytics

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbfyrar och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa kakor anges i vårt Cookie-meddelande.

6. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRD INTERNATIONELLT?

Vi äger all vår server hårdvara och system som vår live chatt, kundområde, och alla webbhotell/vps tjänster tillhandahålls av oss och lämnar inte Sverige.

Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler:

We have implemented measures to protect your personal information, including by using the European Commission's Standard Contractual Clauses for transfers of personal information between our group companies and between us and our third-party providers. These clauses require all recipients to protect all personal information that they process originating from the EEA in accordance with European data protection laws and regulations. Our Standard Contractual Clauses can be provided upon request. We have implemented similar appropriate safeguards with our third-party service providers and partners and further details can be provided upon request.

7. VAD ÄR VÅR STÅNDPUNKT PÅ TREDJEPARTSSIDOR?

Kort sagt: Vi är inte ansvariga för säkerheten för all information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men inte är anslutna till vår webbplats.

Webbplatsen kan innehålla annonser från tredje part som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för de uppgifter du tillhandahåller till tredje part. All information som samlas in av tredje part täcks inte av detta sekretessmeddelande. Vi ansvarar inte för innehåll eller sekretess- och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan länkas till eller från webbplatsen. Du bör granska policyn för sådana tredje parter och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

8. HUR LÄNGE TILLHANDAHÅLLER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi behåller bara din personliga information så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte i detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tid som användarna har ett konto hos oss.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i reservarkiv), kommer vi säkert lagra din personliga information och isolera den från ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

9. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att skydda din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller teknik för lagring av information garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att vara kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från vår webbplats på din egen risk. Du bör bara komma åt webbplatsen i en säker miljö.

10. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDRERÅRINGAR?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda webbplatsen, intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare för en sådan minderårig och samtycker till att en sådan mindre beroende använder webbplatsen. Om vi får veta att personlig information från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt ta bort sådan information från våra register. Om du blir medveten om uppgifter som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på [email protected]

11. VAD ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kort sagt: Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

Du har rätten till (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, använd kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen innan den återkallas, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av din personliga information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Om du tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du har frågor eller kommentarer om dina sekretessrättigheter kan du mejla oss på [email protected]

Kontoinformation

Om du vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

Kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägerier, felsöka problem, hjälpa till med eventuella utredningar, genomdriva våra användarvillkor och / eller följa gällande lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort kakor och för att avvisa kakor. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. För att välja bort intressebaserad annonsering av annonsörer på vårt webbplatsbesök http://www.aboutads.info/choices/

Att välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för avbeställning i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi kan fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig servicerelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på tjänsteförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål. För att på annat sätt välja bort kan du:

Gå till dina kontoinställningar och uppdatera dina inställningar.

12. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER SOM INTE SPÅR

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track ("DNT") -funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte ha data om dina surfaktiviteter online övervakade och samlas in. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för online-spårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

13. GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterad "reviderat" datum och den uppdaterade versionen träder i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar av detta sekretessmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att lägga fram ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska detta sekretessmeddelande ofta för att få information om hur vi skyddar din information.

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du mejla oss på [email protected]

15. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA OCH INSAMLAR FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära åtkomst till den personliga informationen vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den under vissa omständigheter. För att begära att granska, uppdatera eller ta bort din personliga information, besök: https://min.hostup.se/ Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.

Denna policy träder i kraft den 6 maj 2021.

Är du redå?
Skapa ett konto eller kontakta oss!