Spara 50% vid första året på webbhotell!

Överlåtelse av domännamn

Vill du överlåta ägandet av ditt domännamn till en annan part? I så fall är denna instruktion för dig. I fall du behöver hjälp med överlåtandet kontakta oss.

Överlåtelse av ett domännamn innebär att du överför ägandet och kontrollen över ett domännamn till en annan part. Denna process kräver samarbete från både den befintliga och eventuella nya ägaren. Följ denna process för att säkerställa en smidig överlåtelse:

Steg 1: Auktorisering av befintlig ägare

 • Inloggning: Den nuvarande ägaren börjar med att logga in på sitt kundkonto på vår portal.
 • Tvåfaktorsautentisering (2FA): För att säkerställa processens säkerhet, ska den nuvarande ägaren auktorisera sig med både sitt lösenord och en vald 2FA-metod. Detta kan vara U2F Authentication, Google Authenticator eller någon annan tillgänglig metod. Detta steg garanterar att endast auktoriserade användare kan initiera en överlåtelse.

Steg 2: Initiera överlåtelseprocessen

 • Välja rätt domän: Inne på kundportalen väljer den befintliga ägaren den specifika domänen som ska överlåtas.
 • Ändra ägare: Navigera till avsnittet ”Ändra ägare” på vänster sida. Här måste den befintliga ägaren ange den nya ägarens e-postadress. E-postadressen måste finnas i vårt system så säkerställ att den nya ägaren har registrerat ett konto under den e-postadress som anges här.
 • Bekräftelse: Efter att ha angett den nya ägarens e-postadress, skickar systemet en bekräftelselänk till den befintliga ägarens e-postadress. Denna länk måste klickas på för att bekräfta och inleda överlåtelsen.

Steg 3: Förberedelser för ny ägare

 • Förhandskrav: Innan överlåtelsen kan slutföras, måste den nya ägaren redan ha ett befintligt kundkonto hos oss. Detta är nödvändigt för att säkerställa att alla relevanta uppgifter och inställningar är korrekta och klara för överföring.
 • Kontroll av uppgifter: När den nya ägaren har ett kundkonto, verifierar vårt system att alla inmatade uppgifter är korrekta. Detta steg är avgörande för att säkerställa att överlåtelsen sker utan några fel.

Steg 4: Bekräftelse och godkännande från ny ägare

 • Inloggning och auktorisering: Den nya ägaren loggar in på sitt kundkonto och genomgår samma auktoriseringsprocess som den befintliga ägaren.
 • Godkännande av överlåtelse: Ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk skickas till den nya ägaren. Genom att klicka på denna länk bekräftar den nya ägaren att de är redo att ta emot domännamnet och acceptera dess ägande. Den nya ägaren måste också läsa igenom och godkänna de användarvillkor som gäller för toppdomänen.

Steg 5: Slutförande av överlåtelse

 • Överföring av ägande: När den nya ägaren har bekräftat överlåtelsen, genomförs den faktiska överföringen av domännamnet till det nya kundkontot.
 • Uppdatering av ägaruppgifter: När överlåtelsen är klar uppdateras ägaruppgifterna för att återspegla den nya ägarens information.

Steg 6: Bekräftelse och dokumentation

 • Bekräftelsemeddelanden: Efter att överlåtelsen är genomförd får både den tidigare och den nya ägaren ett bekräftelsemeddelande via e-post. Detta meddelande bekräftar att överlåtelsen har slutförts framgångsrikt.
 • Tillgång till dokumentation: För transparens och referens dokumenteras hela överlåtelseprocessen noggrant i vårt system. Både den befintliga och den nya ägaren kan när som helst granska dessa uppgifter genom att klicka på ”Händelser” i huvudmenyn inne på kundportalen.

Var den här artikeln hjälpsam?

Tack för din feedback!