Användarvillkor

AVTAL OM VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett rättsligt bindande avtal mellan dig, vare sig personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och HostUp AB ("Företaget", "vi", "oss" eller "vårt"), angående din åtkomst till och användning av https://hostup.se-webbplatsen samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till dem (tillsammans "webbplatsen") Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och gått med på att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE GODKÄNNER MED ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DU UTTRYCKLIGT FÖRBUD FÖR ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVBRYTA ANVÄNDNING OMEDELBART

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på sajten då och då införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av någon anledning. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera "Senast uppdaterad" datum för dessa användarvillkor och du avstår från rätten att få ett specifikt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att bli föremål för och kommer att anses ha blivit medveten om och accepterat ändringarna i alla reviderade användarvillkor genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller som skulle utsätta oss för något registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda våra tjänster eller registrera sig för webbplatsen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

2. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

3. ANVÄNDARREGISTRERING

4. ÅTERBETALNINGSPOLICY

5. PRODUKTER

6. FÖRBJUDEN VERKSAMHET

7. KÖP OCH BETALNING

8. ANVÄNDAR GENERERADE BIDRAG

9. BIDRAGSLICENS

10. ANNONSÖRER

11. SAJTUNDERHÅLL

12. INTEGRITETSPOLICY

13. TERM OCH AVSLUTNING

14. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

15. GÄLLANDE LAG

16. TVISTLÖSNING

17. KORRIGERINGAR

18. VARNING

19. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

20. SKADEERSÄTTNING

21. ANVÄNDARDATA

22. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH UNDERSKRIFTER

23. DIVERSE

24. KONTAKTA OSS

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår egen egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (tillsammans "innehållet") och varumärken, service varumärken och logotyper som finns däri (”märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss, och skyddas av upphovsrätt och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och orättvis konkurrenslagstiftning i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "SOM DET ÄR" för din information och personliga användning. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användningsvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, publiceras på nytt, laddas upp, publiceras, offentligt visas, kodas, översättas, sändas, distribueras, säljs, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Förutsatt att du är berättigad att använda Webbplatsen beviljas du en begränsad licens för att komma åt och använda Webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av Innehållet som du har fått tillgång till enbart för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig på webbplatsen, innehållet och märkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen, intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att behålla noggrannheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation efter behov; (3) du har juridisk kapacitet och samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor; (5) du kommer inte åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av webbplatsen bryter inte mot tillämplig lag eller reglering.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all och all nuvarande eller framtida användning av Webbplatsen (eller någon del därav).

ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt anstötligt.

ÅTERBETALNINGSPOLICY

Alla våra tjänster har en återbetalningsgaranti på 45 dagar med ett giltigt skälskrav. Detta utesluter köp som domäner och / eller tillägg som SSL-certifikat.

Du kan debiteras för de resurser som du har använt om du råkar kräva återbetalningen efter att ha använt tjänsten i stor utsträckning.

För att begära en återbetalning måste du öppna ett supportärende eller skicka ett e-postmeddelande med de problem du hade med vår tjänst, tillsammans med beställaren.

PRODUKTER

Alla produkter är beroende av tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eventuella produkter när som helst av någon anledning. Priserna för alla produkter kan komma att ändras.

FÖRBJUDEN VERKSAMHET

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat syfte än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella ansträngningar utom de som specifikt godkänts eller godkänts av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

1. Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation såsom användarlösenord.

2. Otillbörlig användning av våra supporttjänster eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.

3. Delta i automatiserad användning av systemet, till exempel genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller med hjälp av datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och extrahering av data.

4. Stör, stör eller skapa en onödig börda för webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.

5. Försök att utge dig för att vara en annan användare eller person eller använd användarnamnet för en annan användare.

6. Sälj eller på annat sätt överföra din profil.

7. Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.

8. Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som syftar till att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.

9. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som ägnar sig åt att tillhandahålla någon del av Webbplatsen till dig.

10. Radera meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från något innehåll.

11. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.

12. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och skräppost (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av Webbplats eller modifierar, försämrar, stör, förändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.

13. Ladda upp eller sända (eller försöka ladda upp eller sända) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamlings- eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafiska utbytesformat ("gifs"), 1 × 1 pixlar, webbfel , kakor eller andra liknande enheter (ibland kallad "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").

14. Nedvärdera, vanära, eller på annat sätt skada, enligt vår mening, oss och / eller webbplatsen.

15. Använd webbplatsen på ett sätt som är oförenligt med tillämpliga lagar eller regler.

16. Vi har inget ansvar för något innehåll som visas på din webbplats (er) / vps (s) och allt innehåll du väljer att vara värd för på vår server. Du samtycker till att skada oss och försvara oss mot alla anspråk som härrör från eller baseras på din webbplats (er). Ingen länk (ar) eller innehåll får visas på någon sida på din webbplats eller inom något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminellt, eller som bryter mot, på annat sätt bryter mot eller förespråkar överträdelsen eller annat kränkning av tredje parts rättigheter.

17. Alla följande användningar är också förbjudna på alla våra server (er). Crypto Valuta Mining, Terroristaktiviteter, Säkerhetsutnyttjande, E-postskräp, Phishing, DDoS / DoS-attacker

KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningsmetoder:

- Visa

- Mastercard

- PayPal

- American Express

- Banköverföring

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du godkänner vidare att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Moms kommer att läggas till priset på inköp som vi anser kräva. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska ske i SEK.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som gäller för dina köp, och du bemyndigar oss att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Om din beställning är föremål för återkommande betalningar, samtycker du till att vi debiterar din betalningsmetod på återkommande basis utan att du kräver ditt godkännande för varje återkommande avgift, tills du annullerar gällande beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller prissättningsfel, även om vi redan har begärt eller fått betalning.

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och / eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare eller distributörer.

ANVÄNDAR GENERERADE BIDRAG

På vår blogg kan du göra kommentarer. Detta kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, lägga upp, visa, sända, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (tillsammans, "Bidrag"). Bidrag kan visas av andra användare av webbplatsen och via tredjepartswebbplatser. Som sådan kan alla bidrag som du skickar behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör tillgängliga bidrag representerar du och garanterar att:

1. Skapande, distribution, överföring, offentlig visning eller prestanda och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag bryter inte och kommer inte att kränka äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet, eller moraliska rättigheter för någon tredje part.

2. Du är skaparen och ägaren till eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke, utgåvor och behörigheter att använda och att ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen rätt att använda dina bidrag på något sätt som planeras av webbplatsen och dessa användarvillkor.

3. Du har skriftligt samtycke, frisläppande och / eller tillstånd från varje identifierbar individuell person i dina bidrag att använda namnet eller likheten för varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på vilket sätt som helst av webbplatsen och dessa användarvillkor.

4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.

5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidscheman, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.

6. Dina bidrag är inte obscena, otäcka, otrevliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt anstötliga (som vi bestämmer).

7. Dina bidrag förlöjligar, hånar inte, föraktar, skrämmer eller missbrukar någon.

8. Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i juridisk mening av dessa villkor) någon annan person.

9. Dina bidrag bryter inte mot tillämplig lag, reglering eller regel.

10. Dina bidrag bryter inte mot någon tredje parts sekretess eller publicitetsrättigheter.

11. Dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.

12. Dina bidrag bryter inte mot tillämplig lag om barnpornografi eller på annat sätt avsedda att skydda minderåriges hälsa eller välbefinnande;

13. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot eller länkar till material som bryter mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller reglering.

All användning av webbplatsen i strid med ovanstående bryter mot dessa användningsvillkor och kan bland annat leda till att dina rättigheter att använda webbplatsen och tjänster upphör eller upphävs.

BIDRAGSLICENS

Genom att lägga ut dina bidrag till någon del av webbplatsen beviljar du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, helt -betald, världsomspännande rättighet, och licens att vara värd, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, sälja vidare, publicera, sända, titel, arkivera, lagra, cache, offentligt uppträda, offentligt visa, omformatera, översätta, sända, utdrag (i helt eller delvis), och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för vilket ändamål som helst, kommersiellt, reklam eller på annat sätt, och för att förbereda härledda verk av eller införliva i andra verk, sådana bidrag, och bevilja och auktorisera underlicenser av ovanstående. Användningen och distributionen kan ske i alla mediaformat och via alla mediekanaler.

Vi hävdar inte något ägande över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätt som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Vi har rätt, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra alla bidrag; (2) att omklassificera eventuella bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på webbplatsen; och (3) att förskärma eller ta bort alla bidrag när som helst och av någon anledning utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av webbplatsen, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta det fulla ansvaret för alla annonser du placerar på webbplatsen och för alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Som en annonsör garanterar du och intygar att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsenliga rättigheter. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

SAJTUNDERHÅLL

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användningsvillkor, inklusive utan begränsning, att rapportera sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, att ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är för stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.

INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår integritetspolicy: https://hostup.se/privacy. Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som är integrerad i dessa användarvillkor. Observera att sajten och marknadsplatser erbjuds i Sverige. Om du besöker webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämplig lagstiftning i Sverige, så överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till Sverige, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Sverige.

TERM OCH AVSLUTNING

Dessa användarvillkor ska vara i full kraft när du använder webbplatsen. UTAN BEGRÄNSNING AV NÅGOT ÖVRIGT BESTÄMMELSE FÖR dessa VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, BEHÅLLER VI RÄTTEN TILL, ENDAST VÅRT VILLKOR OCH ANSVARS- OCH ANSVAR, FÖRNÄTTA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSUTBJUDANDEN (INKLUDERANDE BLOCKING VISSA IP-ADRESSER) FÖR NÅGON SKÄL ELLER INGEN ANLEDNING, INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING AV BROTT AV NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER PAKT INNEHÅLLT I DENNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING ELLER AV GÄLLANDE LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DITT ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN OCH MARKNADSERBJUDANDEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU HÄR FÖR FÖRVARAN, UTAN VARNING, ENDAST VÅRT

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av den tredje parten. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning bedriver civilrättsliga, kriminella, och förelägganden.

ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av marknadsplatserbjudandena utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisförändringar, upphävande eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena.

Vi kan inte garantera webbplatsen och marknadsplatserbjudandena är alltid tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, programvara eller andra problem eller behöver utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket resulterar i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena när som helst eller av någon anledning utan meddelande till dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller besvär som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under stillestånd eller avbrytande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor tolkas för att tvinga oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena eller tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

GÄLLANDE LAG

Dessa villkor regleras av och tolkas enligt svensk lagstiftning, och användningen av FN: s konvention om avtal för internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är i EU, och du är konsument, har du dessutom det skydd som tillhandahålls genom obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt land där du bor. HostUp AB och du själv samtycker båda till att underkasta dig domstolens svensk domstol, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användningsvillkor i Sverige eller i EU-landet i som du bor.

TVISTLÖSNING

Informella Förhandlingar

För att påskynda lösning och kontroll av kostnaden för eventuella tvister, kontroverser, eller anspråk i samband med dessa användarvillkor (var och en en "Tvist" och kollektivt, den "Tvister") väckts av antingen dig eller oss (individuellt, en "Part" och kollektivt, "parterna"), parterna överens om att först försöka förhandla fram någon Tvist (utom de Tvister uttryckligen anges nedan) informellt i minst trettio (30) dagar innan inledandet av skiljedom. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande medling

Varje tvist som uppstår på grund av förhållandena mellan parterna i detta avtal ska avgöras av en skiljeman som kommer att väljas i enlighet med skiljedom och interna regler för Europeiska skiljedomstolen som ingår i Europeiska centrumet för skiljedom som har sitt säte i Strasbourg, och som är i kraft vid tidpunkten för ansökan om skiljedom och som antagande av denna klausul utgör godkännande. Skiljedomsplatsen är Linköping, Sverige. Rättegångsspråket ska vara Sverige. Tillämpliga regler för materiell rätt ska vara Sveriges lag.

Begränsningar

Parterna är överens om att varje skiljedom ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) ingen skiljedom ska förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rättighet eller befogenhet för att någon tvist ska skiljas på grupprättslig grund eller att använda grupprättsliga förfaranden; och (c) det inte finns någon rättighet eller myndighet för att någon tvist ska föras i en påstådd representativ befattning för allmänheten eller andra personer.

Undantag från informella förhandlingar och skiljedom

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar som binder skiljedom: (a) Tvister som försöker genomdriva eller skydda, eller om giltigheten av någon av en parts immateriella rättigheter (b) Tvister relaterade till, eller till följd av, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller obehörig användning; och (c) varje anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att skilja någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som anses vara olaglig eller inte verkställbar och sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som anges för ovan, och parterna är överens om att underkasta sig domstolens personliga behörighet.

KORRIGERINGAR

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till möjligheten att Google översätter, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

VARNING

WEBBPLATSEN LEVERERAS PÅ EN AS-IS OCH SOM TILLGÄNGLIG GRUND. DU GODKÄNNER ATT DITT ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN TJÄNSTER KOMMER ENDAST RISKEN. TILL DET FULLSTA UTFÖRANDE SOM GÄLLER LAGEN FRISKRIVAR VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I FÖRBINDELSE MED WEBBPLATSEN OCH DITT ANVÄNDNING DÄR, INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SÄKERHETSFÖRÄNDRING, RÄTTIGHET OCH FÖRÄNDRING, PÅSÄTT FÖR FÖRSÄKRING, PÅSÄTT FÖR FÖRETAGET. VI GÖR INGEN GARANTIER ELLER UTFÖRANDE OM NÄRHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGRA WEBBPLATSER LÄNGDA TILL DENNA WEBBPLATS OCH VI ANTAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (1) FEL OCH FEL, FEL 2) PERSONLIGA SKADOR ELLER FASTIGHETSSKADOR, AV NÅGONSKÖRD OCH ÖVRIGT, FRÅN DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) NÅGON Obehörig tillgång till eller ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER och / ELLER PERSONLIG INFORMATION OCH / ELLER FINANSIELL INFORMATION LAGRAD DÄR, (4) NÅGOT AVBRYT ELLER AVSLUTANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGRA BUGS, VIRUS, TROJANHÄSTAR, ELLER SÅDAN SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM SIDAN AV NÅGON TREDJE PART 6) NÅGRA FEL ELLER UTSLÄPP I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGOT TAP ELLER SKADA PÅ NÅGOT Slag som uppstår som ett resultat av användningen av något innehåll som är upplagt, överfört eller på annat sätt tillgängligt via webbplatsen. VI GARANTERAR INTE, GODKÄNNER, GARANTERAR ELLER ANTAR ANSVAR FÖR NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER ANNONSERADE ELLER ERBJUDANDE AV EN TREDJE PART GENOM WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLENKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILT ANVÄND ELLER ANVÄND ELLER ANVÄND ELLER ANVÄND ELLER ANVÄND VAR FEST I ELLER PÅ NÅGOT sätt VAR ANSVARIGT FÖR ÖVERVAKNING AV TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM MED KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST GENOM NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGOT MILJÖ, BOR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH TRÄNINGSFÖRSIKTIGHET VAR ANSVARIG

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Under inga omständigheter är vi eller våra styrelseledamöter eller ombud ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för alla direkta, indirekta, konsekventa, exemplariska, tillfälliga, speciella eller punitiva skador, inklusive förlorad vinst, förlorad förlust, förlust ELLER ÖVRIGA SKADOR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OCH OM VI HAR RÅDET OM MÖJLIGHETEN MED SÅDANA SKADOR. Oavsett någonting till det motsatta här, kommer vårt ansvar gentemot dig för någon orsak oavsett och oberoende av åtgärdens form. PERIOD FÖRE NÅGON ORSAK FÖR ÅTGÄRDER PÅ. Vissa amerikanska lagar och internationella lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller undantag eller begränsning av vissa skador. OM LAGARNA GÄLLER FÖR DIG KAN INTE GODKÄNNA ELLER ALLMÄNNA FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA FÖR DIG, OCH KAN DU HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, skada och hålla oss ofarliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive befattningshavare, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater avgifter och utgifter som görs av någon tredje part på grund av eller som härrör från: (1) dina bidrag; (2) användning av webbplatsen; (3) brott mot dessa användarvillkor; (4) eventuella överträdelser av dina representationer och garantier som anges i dessa användarvillkor; (5) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du har anslutit till via webbplatsen. Trots det ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla ärenden som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta i vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna ersättning när vi blir medvetna om det.

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, liksom uppgifter som rör din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för all information som du överför eller som relaterar till någon aktivitet du har genomfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana uppgifter, och du avstår härmed från varje åtgärdsrätt mot oss som härrör från sådan förlust eller korruption av sådan information.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH UNDERSKRIFTER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla lagkrav att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRIGEN TILL ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTRERINGAR, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV ANMÄRKNINGAR, POLITIKER OCH REKORD AV TRANSAKTIONER INITIATERADE ELLER FULLSTÄLLDA AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på annat sätt än elektroniska medel.

DIVERSE

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor fungerar i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi kan tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ansvarar inte för några förluster, skador, förseningar eller underlåtenhet att agera orsakad av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen avskiljbar från dessa användningsvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för eventuella återstående bestämmelser. Det skapas inget joint venture, partnerskap, anställning eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användningsvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte tolkas mot oss på grund av att de har formulerat dem. Du avstår härmed från alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa användningsvillkor och bristen på att parterna har undertecknat detta för att utföra dessa användarvillkor.

Alla tjänster som tillhandahålls av HostUp är för uttryckt användning av kunder inom rimliga begränsningar som bedöms av företagets medlemmar. Privilegier som vi erbjuder dig, såsom återbetalningsgaranti, upphävs omedelbart om du bryter mot våra användarvillkor.

KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på: [email protected]

Denna policy träder i kraft den 22 januari 2021.

Är du redå?
Skapa ett konto eller kontakta oss!